Menu Close

Упражнения за ставите

Изходно положение:  тялото изправено

 • движение на главата напред – изходно положение – 6 пъти
 • движение на главата назад – изходно положение – 6 пъти
 • движение на главата напред – назад – 6 пъти
 • движение на главата надясно – изходно положение – 6 пъти
 • движение на главата наляво – изходно положение – 6 пъти
 • движение на главата надясно – наляво – 6 пъти
 • движение на главата в полукръг надясно – изходно положение – 6 пъти
 • движение на главата в полукръг наляво – изходно положение – 6 пъти
 • движение на главата в цял кръг , надясно – 6 пъти
 • повдигане на дясното рамо – 6 пъти
 • повдигане на лявото рамо – 6 пъти
 • повдигане и на двете рамена – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясното рамо , назад – 6 пъти
 • въртеливо движение на лявото рамо , назад – 6 пъти
 • въртеливо движение и на двете рамена , назад – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясната ръка , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на лявата ръка , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение и на двете ръце , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясната ръка , в лакътя , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на лявата ръка , в лакътя, навън – 6 пъти
 • въртеливо движение и на двете ръце , в лакътя ,навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясната китка , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на лявата китка , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение и на двете китки , навън – 6 пъти
 • въртене на кръста, полукръг надясно – изходно положение – 6 пъти
 • въртене на кръста, полукръг наляво – изходно положение – 6 пъти
 • въртене на кръста, цял кръг , надясно – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясния крак , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на левия крак , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясното коляно , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на лявото коляно , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на дясния глезен , навън – 6 пъти
 • въртеливо движение на левия глезен , навън – 6 пъти