Menu Close

Упражнения за очите

Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред

Нагоре-централно – хоризонтално-централно – 10 пъти
Надолу-централно – хоризонтално-централно – 10 пъти
Нагоре-надолу – 10 пъти

Горе-ляво – хоризонтално-ляво – 10 пъти
Долу-ляво – хоризонтално –ляво – 10 пъти
Горе-ляво – долу-ляво – 10 пъти

Горе-дясно – хоризонтално-дясно – 10 пъти
Долу-дясно – хоризонтално –дясно – 10 пъти
Горе-дясно – долу-дясно – 10 пъти